กิจกรรม ภารกิจรับธาตุน้ำ
# 1

กิจกรรม ภารกิจรับธาตุน้ำ


สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

กำจัดศัตรูรอบๆ ทุกวันเพื่อสำเร็จภารกิจ แล้วรับ 'Hot Time 100% (1 ชั่วโมง)' 1 อัน , 'ซาลาเปาถั่วแดง' 1 อัน และ '[โลกันตร์] กล่องวัตถุโบราณ ของนักผจญภัย' 1 อัน!
 
หากสำเร็จภารกิจสะสมครบ 9 ครั้ง จะได้รับ 'ธาตุน้ำ' ที่ใช้เป็นวัตถุดิบใน 'กิจกรรม ทำแกนพลังแห่งธาตุ'

 

▏ระยะเวลากิจกรรม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 21 มีนาคม 2566 ~ วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

▏รายละเอียด
1) แตะไอคอนกล่องของขวัญที่อยู่ด้านขวามินิแมพ เพื่อตรวจสอบ 'กิจกรรม ภารกิจรับธาตุน้ำ'
2) สำเร็จภารกิจ เพื่อรับรางวัล

▏เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม
- ไม่มี

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์
- รายการภารกิจจะถูกรีเซ็ตทุกวัน ในช่วงเวลา 00:00 น. ~ 01:00 น.​
- สามารถสำเร็จภารกิจสะสมได้ตระกูลละ 1 ครั้ง

ขอบคุณค่ะ

2023-03-20 22:18
America
Black Desert Mobile
TOP
TOP