ประกาศล่วงหน้าเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะอัพเดทในวันที่ 7 ก.พ. 2566
# 1

ประกาศล่วงหน้าเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะอัพเดทในวันที่ 7 ก.พ. 2566

 

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!
ประกาศจากฝ่ายให้บริการเกม Black Desert Mobile

ทีมงานขอแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเนื้อหาอัพเดทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

※ ในการประกาศล่วงหน้านี้ จะไม่รวมเนื้อหาอัพเดทอื่นๆ เช่น การปรับสมดุลอาชีพ เป็นต้น โดยจะเป็นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านนักผจญภัยจำเป็นต้องรับรู้ล่วงหน้า เพื่อนำไปประกอบการเล่นเกม
※ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แพทช์โน๊ต
※ เนื้อหาอัพเดทบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- มีกำหนดการเพิ่มเวิลด์บอส 'คานน์' และ 'คูทุม' ในรอยแยกแห่งอาร์เยลี หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
- ต้องบรรลุเงื่อนไขก่อนที่จะพบ 'คานน์' และ 'คูทุม' ในรอยแยกแห่งอาร์เยลี
ㆍใช้จำนวนครั้งในการเข้าร่วมเพิ่มเติมทั้งหมดของเวิลด์บอสดังกล่าว
ㆍบรรลุความรู้ Lv.10 ขึ้นไป และดำเนินเควสของเวิลด์บอสดังกล่าว
- มีกำหนดการเปลี่ยนใบเข้าร่วมเพิ่มเติมของเวิลด์บอสดังกล่าวที่ครอบครองเป็นไอเทมต่อไปนี้ ผ่านการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

 

ㆍใบเข้าร่วมกำจัดคานน์เพิ่มเติม
มอบ 'รางวัลคานน์ I' และ 'ตำราค่าประสบการณ์ความรู้ : คานน์' อย่างละ 1 อัน ตามจำนวนที่ครอบครอง
ㆍใบเข้าร่วมกำจัดคูทุมเพิ่มเติม
มอบ 'รางวัลคูทุม I' และ 'ตำราค่าประสบการณ์ความรู้ : คูทุมโบราณ' อย่างละ 1 อัน ตามจำนวนที่ครอบครอง
- สามารถใช้ไอเทมตำราค่าประสบการณ์ความรู้ได้ เมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับเวิลด์บอสดังกล่าว

 พวกเรา ฝ่ายให้บริการเกม Black Desert Mobile หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นักผจญภัยทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยในโลกแห่ง Black Desert Mobile
ขอบคุณค่ะ

2023-01-27 00:00
America
Black Desert Mobile