ครบรอบ 3 ปี ! กิจกรรม ภารกิจร้านค้าแห่งโชค
# 1

ครบรอบ 3 ปี ! กิจกรรม ภารกิจร้านค้าแห่งโชค

 

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

เราได้เตรียมภารกิจที่จะมอบ 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคครบรอบ 3 ปี 10 ครั้ง' ทั้งหมด 17 อัน แก่นักผจญภัยทุกท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ 'ร้านค้าแห่งโชคครบรอบ 3 ปี'

ทุกครั้งที่เปิดภารกิจในแต่ละวัน จะได้รับ 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคครบรอบ 3 ปี 10 ครั้ง' 1 อัน และเมื่อรวบรวม 'ตั๋วแห่งโชคครบรอบ 3 ปี' ที่เป็นรางวัลภารกิจได้ครบ 35 อัน ก็จะได้รับ 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคครบรอบ 3 ปี 10 ครั้ง' 10 อัน!

อย่าลืมเชื่อมต่อเกมทุกวันเพื่อสำเร็จภารกิจ!

 
 

▏ระยะเวลากิจกรรม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ~ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)


▏รายละเอียด

1) แตะไอคอนกล่องของขวัญที่อยู่ด้านขวามินิแมพ เพื่อตรวจสอบ 'ครบรอบ 3 ปี ! กิจกรรม ภารกิจร้านค้าแห่งโชค'
2) สำเร็จภารกิจในแต่ละวัน เพื่อรับ 'ตั๋วแห่งโชคครบรอบ 3 ปี'
3) รวบรวม 'ตั๋วแห่งโชคครบรอบ 3 ปี' ทั้งหมด 35 อัน เพื่อรับ 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคครบรอบ 3 ปี 10 ครั้ง' 10 อัน


▏เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม

- ไม่มี


※ ข้อควรทราบ

- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์
- กรุณาใช้ไอเทมให้หมดก่อนสิ้นสุดกิจกรรม เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ไอเทม 'ตั๋วแห่งโชคครบรอบ 3 ปี' จะไม่สามารถใช้ได้ แต่จะถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถนำไปขายหรือลบทิ้งได้


ขอบคุณค่ะ

2022-12-05 22:26
America
Black Desert Mobile
TOP
TOP