กิจกรรม ภารกิจใช้งานใบซื้อร้านค้าแห่งโชค
# 1

กิจกรรม ภารกิจใช้งานใบซื้อร้านค้าแห่งโชค


สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

เมื่อใช้ 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน 1 ครั้ง' จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติม!

เมื่อใช้ครบจำนวนที่กำหนด จะสามารถรับ 'ใบลงทะเบียน : เต่าหนามเธอร์เมียน (รุ่นที่ 6)', 'ใบลงทะเบียน : ปูเต่าทองเธอร์เมียน (รุ่นที่ 6)', 'กล่องเลือกรางวัลสูงสุด ร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน' และอื่นๆ

อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยน 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน 1 ครั้ง' 10 อัน เป็น 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน 10 ครั้ง' 1 อันได้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนก็จะถูกนับเป็นจำนวนการใช้งานเช่นกัน!

 ระยะเวลากิจกรรม

หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ~ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียด

1) แตะไอคอนกล่องของขวัญที่อยู่ด้านขวามือของมินิแมพ เพื่อตรวจสอบ 'กิจกรรม ภารกิจใช้งานใบซื้อร้านค้าแห่งโชค'
2) สำเร็จภารกิจ เพื่อรับรางวัล

เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม

- ไม่มี

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์
- สามารถสำเร็จภารกิจได้ตระกูลละ 1 ครั้ง

ขอบคุณครับ

2022-08-01 23:56
America
Black Desert Mobile