กิจกรรม ร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน
# 1

กิจกรรม ร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน


สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเธอร์เมียน เพื่อรับ 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน 1 ครั้ง'
และเมื่อได้รับครบ 10 อันแล้ว จะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็น 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน 10 ครั้ง' 1 อันได้!

สามารถแตะปุ่ม [ใช้งาน] เพื่อรับรางวัลหลากหลายได้ที่ร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน"

 ระยะเวลากิจกรรม

หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ~ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียด

1) แตะไอคอนกล่องของขวัญที่อยู่ด้านขวามือของมินิแมพ เพื่อตรวจสอบ 'กิจกรรม ร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน'
2) แลกเปลี่ยน 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน 1 ครั้ง' 10 อัน เป็น 'ใบซื้อร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน 10 ครั้ง' 1 อัน
3) สามารถไปยังร้านค้าแห่งโชคเธอร์เมียน โดยการแตะปุ่ม 'ไปใช้งาน'

เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม

- ไม่มี

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์

ขอบคุณครับ

2022-08-01 23:30
America
Black Desert Mobile
TOP
TOP