กิจกรรม เปิดตลาดนัดกลางคืนเธอร์เมียน
# 1

กิจกรรม เปิดตลาดนัดกลางคืนเธอร์เมียน


สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

ตลาดนัดกลางคืนเธอร์เมียนเปิดแล้ว!

แตะปุ่ม [ไปยังตลาดนัดเธอร์เมียน] เพื่อไปเยี่ยมตลาดนัดกลางคืนเธอร์เมียน

ท่านสามารถซื้อไอเทมมากมาย รวมทั้งไอเทมบัฟอาหารและน้ำแห่งแสง ได้จากนักขายในตลาดนัด!

 ระยะเวลากิจกรรม

หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ~ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
※ มีกำหนดการดำเนินเควสกะทันหันตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป แต่ในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2565 จะไม่มีเควสกะทันหันให้ดำเนิน

รายละเอียด

1) แตะไอคอนกล่องของขวัญที่อยู่ด้านขวามือของมินิแมพ เพื่อตรวจสอบ 'กิจกรรม เปิดตลาดนัดกลางคืนเธอร์เมียน'
2) แตะปุ่ม 'ไปยังตลาดนัดเธอร์เมียน' เพื่อไปตลาดนัดกลางคืนเธอร์เมียน

เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม

- ไม่มี

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์

ขอบคุณครับ

2022-08-01 23:02
America
Black Desert Mobile