กิจกรรม บอร์ดเช็คชื่อพัฒนาเร่งด่วน
# 1

กิจกรรม บอร์ดเช็คชื่อพัฒนาเร่งด่วน


สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

เริ่มกิจกรรมบอร์ดเช็คชื่อตลอดระยะเวลา 7 วัน เพื่อการสนับสนุนพัฒนาฝีมือตัวละครของท่าน!

ท่านสามารถรับ 'กล่องพัฒนาเร่งด่วน' 1 อันทุกวัน

เมื่อเปิดกล่อง จะได้รับ 'Hot Time 100% (3 ชั่วโมง)' 1 อัน , 'Hot Time 200% (3 ชั่วโมง)' 1 อัน , 'Hot Time 300% (3 ชั่วโมง)' 1 อัน , 'คัมภีร์แห่งโชค (3 ชั่วโมง)' 1 อัน , 'น้ำอัดลมรสสตรอเบอร์รี่' 1 อัน และ 'น้ำอัดลมรสส้ม' 1 อัน

 ระยะเวลากิจกรรม

หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ~ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียด

1) เชื่อมต่อเข้าเกมทุกวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม
2) แตะไอคอนกล่องของขวัญด้านขวามือของมินิแมพ เพื่อตรวจสอบหน้าต่างกิจกรรม
3) เข้าไปยังหน้า 'กิจกรรม บอร์ดเช็คชื่อพัฒนาเร่งด่วน' แล้วแตะปุ่ม [เช็คชื่อ] เพื่อรับรางวัล

เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม

- ไม่มี

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์
- บอร์ดเช็คชื่อจะถูกรีเซ็ตทุกวันในช่วงเวลา 00:00 น. ~ 01:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

ขอบคุณครับ
2022-07-25 23:57
America
Black Desert Mobile
TOP
TOP