ประกาศเปิดวิหารพระอาทิตย์ ค่ำคืนแห่งการขอบคุณ
# 1

ประกาศเปิดวิหารพระอาทิตย์ ค่ำคืนแห่งการขอบคุณ

 

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

วิหารพระอาทิตย์ได้ถูกเปิดขึ้น เพื่อต้อนรับนักผจญภัยทุกท่าน!

วิหารพระอาทิตย์จะเปิดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 วัน (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)
ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมได้วันละ 3 ครั้ง

ตรวจสอบรายะละเอียดของกิจกรรมด้านล่างนี้


 

วันที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 20:00 น. / 20:15 น. / 20:30 น.
วันที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 18:30 น. / 18:45 น. / 19:00 น.
วันที่ 24 ก.ค. 2565 เวลา 18:30 น. / 18:45 น. / 19:00 น.

นักผจญภัยสามารถบริจาคซิลเวอร์ในวิหารพระอาทิตย์ เพื่อรับไอเทมล้ำค่ามากมาย
และแม้ว่าจะไม่ได้รับของตอบแทนสูงสุด แต่ก็จะได้รับไอเทมที่มีค่าสูงกว่าซิลเวอร์ที่ท่านได้บริจาคในการเข้าร่วม 1 ครั้ง

- เมื่อห้องแห่งการอุทิศเปิดขึ้น จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏ และมีระยะเวลารอเข้าร่วม 3 นาที
- เมื่อวิหารพระอาทิตย์ถูกเปิดขึ้น จะสามารถเข้าสู่กิจกรรมได้โดยแตะที่ไอคอน 'วิหารพระอาทิตย์' ที่ปรากฏด้านขวามือของมินิแมพ
"- เมื่อเข้าสู่วิหารพระอาทิตย์ จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้
① ของตอบแทนสูงสุด ② ค่าใช้จ่ายต่อการบริจาค 1 ครั้ง ③ จำนวนผู้เข้าร่วม"
- ท่านสามารถรับของตอบแทนทั่วไป และของตอบแทนสูงสุด เมื่อทำการบริจาคที่ห้องแห่งการอุทิศ
- ทุกครั้งที่บริจาคโดยแตะปุ่ม 'บริจาค' จะมีค่าใช้จ่ายเป็นซิลเวอร์ และจะได้รับของตอบแทน 1 อย่าง จากการบริจาค 1 ครั้ง โดยการสุ่ม
- นักผจญภัยทุกคนที่เข้าร่วมในห้องแห่งการอุทิศจะมีสิทธิ์บริจาคได้เท่าเทียมกัน และของตอบแทนที่ได้รับอาจแตกต่างกันออกไป
- หากเข้าสู่ห้องแห่งการอุทิศ แต่ไม่ได้ทำการบริจาคภายในเวลา 30 วินาที ระบบจะเชิญท่านออกจากห้องโดยอัตโนมัติ
และจะไม่สามารถเข้าร่วมได้อีก หากสมาชิกในห้องเต็ม
- วิหารพระอาทิตย์จะดำเนินเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แต่หากมีผู้ได้รับของตอบแทนสูงสุดแล้ว ห้องแห่งการอุทิศนั้นๆ จะปิดตัวลงใน 10 นาทีถัดมา
※ จำนวนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริจาค 1 ครั้ง อาจแตกต่างกันออกไปตามระดับของรางวัลสูงสุด
※ สามารถเปิดใช้งานบริจาคอัตโนมัติ โดยการแตะปุ่มบริจาคค้างไว้ ซึ่งจะมีการใช้ซิลเวอร์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

- ไม่มี

※ ข้อควรทราบ
- ระยะเวลาบริจาคและของตอบแทน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะแจ้งให้ทราบผ่านทางประกาศทางการ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์

ขอบคุณครับ

2022-07-18 23:49
America
Black Desert Mobile
TOP
TOP