กิจกรรม บรรลุเลเวลดาร์คาเนีย
# 1


สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

เริ่มกิจกรรมบรรลุเลเวล!

สร้างอาชีพใหม่ 'ดาร์คาเนีย' แล้วบรรลุเลเวลที่กำหนด เพื่อรับรางวัลมากมาย!

เมื่อบรรลุ Lv.60 จะได้รับ 'ใบลงทะเบียน : ผู้ส่งสารชูดาทท์ (รุ่นที่ 7)'
เมื่อบรรลุ Lv.70 จะได้รับ '1,000 เพิร์ลดำ' และอื่นๆ

เล่นเกมด้วยอาชีพใหม่ และรับรางวัลมีประโยชน์มากมาย!📢 ระยะเวลากิจกรรม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ~ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

📢 รายละเอียด
- ฝึกฝน 'ดาร์คาเนีย' แล้วรับรางวัลทุกครั้งที่บรรลุเลเวลที่กำหนด โดยสามารถรับรางวัลได้สูงสุดถึงเลเวล 70

📢 เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม
- ไม่มี

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์
- Drakania beauty album will be accessible after the maintenance on July 5th

ขอบคุณครับ

2022-06-28 01:04
America
Black Desert Mobile
TOP
TOP