กิจกรรม มอบอุปกรณ์โกลาหลครบเซต
# 1


สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับอุปกรณ์โกลาหล (อาวุธหลัก, อาวุธเสริม, ชุดเกราะ, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า) ทั้ง 6 ชนิด!

โอกาสทองแบบนี้ จะพลาดกันได้อย่างไร! รีบเชื่อมต่อเข้าเกมเร็วเข้า!



📢 ระยะเวลากิจกรรม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ~ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

📢 รายละเอียด
1) แตะไอคอนกล่องของขวัญที่อยู่ด้านขวามินิแมพ เพื่อตรวจสอบ 'กิจกรรม มอบอุปกรณ์โกลาหลครบเซต'
2) แตะปุ่ม [รับรางวัล] เพื่อรับรางวัล

📢 เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม
- ไม่มี

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์

ขอบคุณครับ

2022-06-28 00:56
America
Black Desert Mobile