กิจกรรม ภารกิจรับชิ้นส่วนกระดาน งานเลี้ยงไฮเดล
# 1


สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

เริ่มกิจกรรม ภารกิจรับชิ้นส่วนกระดาน เนื่องในโอกาสฉลองงานเลี้ยงไฮเดลประจำปี 2565!

สำเร็จภารกิจรายวัน เพื่อรับ 'ชิ้นส่วนกระดาน' สูงสุด 10 อันทุกวัน
และสามารถรับ 'ชิ้นส่วนกระดาน' สูงสุด 190 อัน เป็นรางวัลสำเร็จภารกิจสะสมด้วย!📢 ระยะเวลากิจกรรม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ~ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

📢 รายละเอียด
1) แตะไอคอนกล่องของขวัญด้านขวามือของมินิแมพ เพื่อตรวจสอบ 'กิจกรรม ภารกิจรับชิ้นส่วนกระดาน งานเลี้ยงไฮเดล'
2) สำเร็จภารกิจรายวัน เพื่อรับรางวัล
3) สามารถรับรางวัลเพิ่มเติม ตามจำนวนการสำเร็จภารกิจสะสม

📢 เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม
- ไม่มี

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์
- ภารกิจจะถูกรีเซ็ตทุกวัน ในช่วงเวลา  00:00 น. ~ 01:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

ขอบคุณครับ

2022-06-28 00:39
America
Black Desert Mobile