ประกาศล่วงหน้าและ FAQ เกี่ยวกับการรวมเซิร์ฟเวอร์
# 1

 

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!
ประกาศจากฝ่ายให้บริการเกม Black Desert Mobile


"มีกำหนดรวมเซิร์ฟเวอร์ผ่านการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
เพื่อรองรับนักผจญภัยมากมายที่เพลิดเพลินไปกับการผจญภัยในโลกแห่ง Black Desert Mobile มากยิ่งขึ้น"

 
การรวมเซิร์ฟเวอร์ที่จะเกิดขึ้น จะไม่ส่งผลใดๆ ต่อข้อมูลตระกูลของท่าน
ท่านจะสามารถพบปะกับเหล่านักผจญภัยที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน แล้วร่วมผจญภัยไปพร้อมๆ กันอย่างกว้างขวาง
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมเซิร์ฟเวอร์ด้านล่างนี้
กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อเสถียรภาพในการเล่นเกม


 

・กำหนดการรวมเซิร์ฟเวอร์
ผ่านการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
- 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น. (KST)
- อเมริกา : 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07:00 น. (GMT-8)
- ยุโรป : 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:00 น. (GMT+1)
- เอเชีย : 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:00 น. (GMT+8)
 
・รายการรวมเซิร์ฟเวอร์
รวมเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละภูมิภาค ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์เดียว
สามารถพบปะกับเหล่านักผจญภัยใหม่ๆ แล้วออกผจญภัยไปพร้อมๆ กัน
※ เซิร์ฟเวอร์จะถูกรวมเป็น 1 เซิร์ฟเวอร์ ในแต่ละภูมิภาค
ตัวอย่าง) ภูมิภาคอเมริกาจะรวมเซิร์ฟเวอร์ Heidel, Mediah, Kaia ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ AMERICA

ชื่อรวมเซิร์ฟเวอร์ อเมริกา ยุโรป เอเชีย
เซิร์ฟเวอร์ที่สังกัด Heidel Balenos Calpheon
Mediah Velia Serendia
Kaia Delphe Dandelion
- - Hexe

 

・รายการกิจกรรมที่จะสิ้นสุดก่อนรวมเซิร์ฟเวอร์

ชื่อกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม ทำคุกกี้เสี่ยงทาย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น.
※ สามารถแลกเปลี่ยนคุกกี้เสี่ยงทายจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น.
กิจกรรม ภารกิจรายวัน แลกเปลี่ยนแป้งสาลีคุกกี้  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น.
กิจกรรม ภารกิจรับแป้งสาลีคุกกี้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น.

※ กรุณาดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จก่อนสิ้นสุดกิจกรรม เพื่อเสถียรภาพในการใช้บริการ

 

・FAQ เกี่ยวกับการรวมเซิร์ฟเวอร์

Q. ระบบเซิร์ฟเวอร์เดิมเป็นอย่างไร?  
- ระบบเดิมจะแบ่งตามภูมิภาค โดยในแต่ละภูมิภาคก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ย่อยออกไป ซึ่งนักผจญ๓ัยสามารถเล่นเกมทได้ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์
 

Q. ข้อมูลอันดับเดิมจะถูกนำไปปรับใช้อย่างไรหลังรวมเซิร์ฟเวอร์
- จะนำไปปรับใช้โดยคำนวนหลังจากดำเนินการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้อันดับของท่านถูกรีเซ็ตหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
※ มีกำหนดมอบไอเทม 'ระฆังแทนคำขอบคุณ' ให้แก่นักผจญภัยที่ยังสามารถอยู่ภายในอันดับ 1~50 ตามเดิม หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์ เพื่อมอบโอกาสให้สามารถแสดงความขอบคุณแก่เพื่อนๆ นักผจญภัยที่ได้ยกย่องท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (ยกเว้นอันดับกิลด์)
※ สามารถใช้ 'ระฆังแทนคำขอบคุณ' ได้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565และหลังจากนั้นไอเทมจะถูกลบออกจากระบบ โดยจะต้องกดรับไอเทมดังกล่าวที่ตู้จดหมายภายใน 3 วัน


Q. ฐานและปราสาทที่ครอบครองก่อนการรวมเซิร์ฟเวอร์จะเป็นอย่างไร?
สถานะการครอบครองฐานและปราสาทจะถูกรีเซ็ต 
และการประมูลสงครามฐาน/ปิดล้อม สำหรับรอบหลังรวมเซิร์ฟเวอร์นั้นจะถูกยกเลิก โดยจะมอบค่าธรรมเนียมที่ใช้ไปทั้งหมดก่อนสิ้นสุดการประมูลคืนให้
กิลด์ที่ครอบครองฐาน/ปราสาทก่อนการอัพเดท จะไม่สามารถรับค่าธรรมเนียมคืนได้
 

Q. กิลด์ที่สังกัดจะเป็นอย่างไร?  
- กิลด์ที่สังกัดจะยังคงเดิมแม้ว่าจะรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตาม
และท่านจะสามารถถอนตัวออกจากกิลด์หรือสมัครเข้ากิลด์ใหม่ได้ หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์
หากถอนตัวออกจากกิลด์ แล้วไปสมัครเข้ากิลด์อื่น จะต้องใช้ระยะเวลา 7 วัน (168 ชั่วโมง) จึงจะสามารถเข้าร่วมสงครามฐาน/ปิดล้อมได้
  

Q. ราคาตลาดซื้อขายของแต่ละเซิร์ฟเวอร์นั้นต่างกัน หากรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วราคาจะเป็นอย่างไร? 
- ราคาตลาดซื้อขายจะถูกกำหนดโดยใช้เซิร์ฟเวอร์หลักเป็นเกณฑ์ หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์
ในกรณีที่ได้จองซื้อสินค้าไว้ก่อนการรวมเซิร์ฟเวอร์
หากการจองซื้อสำเร็จ หลังรวมเซิร์ฟเวอร์จะสามารถรับไอเทมได้ทางตู้จดหมาย
แต่ถ้าจองซื้อไม่สำเร็จ สถานะการจองจะถูกยกเลิก และหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์ จะได้รับคืนเงินที่ใช้ในการจองผ่านทางตู้จดหมาย
กรุณากดรับไอเทมในตู้จดหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
  

Q. ในกรณีที่สร้างตัวละครไว้ในหลายเซิร์ฟเวอร์ ทรัพย์สินรวมทั้งเพิร์ล/เพิร์ลดำ จะเป็นอย่างไร?
- หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์ จะต้องเลือกตระกูลที่จะใช้เชื่อมต่อ ดังนั้นหากบัญชีของท่านมีหลายตระกูล ทรัพย์สินของแต่ละตระกูลจะไม่ถูกนำมารวมกัน
※ ชื่อตระกูลจะยังคงเดิมหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์
※ มีกำหนดเปลี่ยนแปลงชื่อตระกูลที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หลังรวมเซิร์ฟเวอร์
- กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม [ที่นี่]


Q. อันดับจะเปลี่ยนไปอย่างไร? 
- จะรีเซ็ตประเภทของอันดับทั้ง 5 ชนิด แล้วคำนวณใหม่
- ในกรณีของการกวาดล้าง จะปรับปรุงอันดับโดยใช้ตระกูลที่บรรลุความยากสูงสุดเป็นเกณฑ์ แล้วคำนวณใหม่
  

Q. สถานะของบัญชี Guest
- สามารถใช้บัญชี Guest สร้างตระกูลแล้วเล่นเกมหลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์ได้ตามปกติ

 

(Questions listed down below are updated on Jan 28th)

 

Q. เงินสนับสนุนกิลด์จะเป็นอย่างไรหลังรวมเซิร์ฟเวอร์?
- เงินสนับสนุนของกิลด์ที่ล้มเหลวในการประมูลสงครามฐาน/ปิดล้อม จะสามารถรับคืนได้ด้วยตนเองหลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ส่วนเงินสนับสนุนที่อยู่ในสถานะกำลังประมูลนั้น มีกำหนดจะดำเนินการให้มีการมอบคืนโดยอัตโนมัติ"

 

Q. หากสร้างตระกูลไว้ในหลายเซิร์ฟเวอร์ด้วยบัญชีเดียวกัน จะเป็นอย่างไร?
- สามารถเลือกเชื่อมต่อหนึ่งในรายชื่อตระกูลที่ท่านสร้างไว้ได้

 

Q. หากรวมเซิร์ฟเวอร์แล้ว จำนวนสมาชิกกิลด์ที่สามารถเข้าร่วมกิลด์ได้สูงสุดนั้น จะเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่?
- จำนวนสูงสุดที่สามารถเข้าร่วมกิลด์ได้นั้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังรวมเซิร์ฟเวอร์

 

Q. จำนวนสูงสุดที่สามารถเพิ่มเพื่อนจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่หลังรวมเซิร์ฟเวอร์?
- เนื่องจากข้อมูลตระกูลต่างๆ จะยังคงเดิม ทำให้จำนวนที่สามารเพิ่มเพื่อนได้นั้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังรวมเซิร์ฟเวอร์

 

Q. จะมีการเพิ่มสงครามฐาน/ปิดล้อมขึ้นมาด้วยไหม
- จำนวนสงครามฐาน/ปิดล้อม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังรวมเซิร์ฟเวอร์

※ มีกำหนดปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถใช้ไอเทม 'ระฆังแห่งอาลล์ : มหาทะเลทราย' , 'ระฆังแห่งความมั่งคั่ง' และ 'ระฆังแห่งการพักผ่อน : ฮาดุม' ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์) จนถึงก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

 


 

พวกเรา ฝ่ายให้บริการเกม Black Desert Mobile หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นักผจญภัยทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยในโลกแห่ง Black Desert Mobile


ขอบคุณค่ะ

2022-01-27 01:50
America
Black Desert Mobile