กิจกรรม สนับสนุนพัฒนาตระกูล
# 1

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

นี่คือโอกาสพัฒนาตระกูล!

กิจกรรม 'สนับสนุนพัฒนาตระกูล' จะดำเนินเป็นเวลา 2 สัปดาห์ค่ะ


หากสำเร็จภารกิจที่กำหนดไว้ จะสามารถรับรางวัลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาค่ะ!

อย่าลืมร่วมกิจกรรม แล้วรับรางวัลที่จำเป็นต้องใช้ในการผจญภัยนะคะ~ ^^

📢 ระยะเวลากิจกรรม
หลังปิดปรังปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 11 มกราคม 2565 ~ วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

 

📢 รายละเอียด
- สำเร็จภารกิจ เพื่อรับรางวัล
※ สามารถดำเนินภารกิจได้ตระกูลละ 1 ครั้ง

 

📢 เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม
- กำจัด [ชั้นสูง] ผู้นำนักบวชแอลริค, เมเดียภาคเหนือ

 

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์


ขอบคุณค่ะ

2022-01-11 00:00
America
Black Desert Mobile