รายละเอียดนิทรรศกาลศิลปะงานเลี้ยง <Black Desert Mobile : CalpheON Ball>
# 1

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน, พวกเราทีมงาน Black Desert Mobile ฝ่ายให้บริการเกม
 
ขอเรียนเชิญนักผจญภัยทุกท่าน
เข้าร่วมงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]! 
รางวัลมากมายกำลังรอทุกๆ ท่านอยู่นะคะ
 
ร่วมส่งผลงานสุดสร้างสรรค์ของท่าน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการศิลปะงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]
โดยทีมงานจะมอบรางวัลสุดพิเศษให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละสาขา อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะคะ

 

📣 [กิจกรรมที่ 1] ระยะเวลาสมัครร่วมนิทรรศการศิลปะงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:00 น. ~ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:59  น. (UTC-8)
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. ~ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:59  น. (UTC+1)
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 น. ~ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22:59  น. (UTC+8)

 

📣 [กิจกรรมที่ 1] การประกาศรางวัลนิทรรศการศิลปะงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]
- วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ในงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]

 

📣 เนื้อหากิจกรรม
ส่งผลงานสร้างสรรค์ของท่านภายใต้หัวข้อ Black Desert Mobile
โดยสาขาที่สามารถเข้าร่วมได้มีดังต่อไปนี้

 

สาขา จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา รางวัลชมเชย 
สาขาภาพวาดกราฟิก (Illustration) - รางวัลชนะเลิศ 1 ท่าน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 ท่าน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 ท่าน 
20 ท่าน
(ของสมณาคุณฉลองงานเลี้ยง ) 
สาขาคลิปวิดีโอ/ ดนตรี - รางวัลชนะเลิศ 1 ท่าน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 ท่าน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 ท่าน 
สาขาอิสระ
(คอสตูม, สิ่งประดิษฐ์, แฟนอาร์ท, โมเดลจำลองขนาดเล็ก หรืออื่นๆ ไม่จำกัด) 
- รางวัลชนะเลิศ 1 ท่าน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 ท่าน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 ท่าน 

 

📣 สมัครเข้าร่วมนิทรรศกาลศิลปะงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball] [คลิกที่นี่

※ ผลงานที่ส่งเข้ามาอาจถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 'กระดานปริศนา' ในเกม Black Desert Mobile
※ มีกำหนดประกาศรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในวันที่จัดงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]
※ มีกำหนดประกาศรางวัลชมเชยของทุกสาขาผ่านทางฟอรั่มทางการ หลังสิ้นสุดงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]
※ การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะคัดเลือกจากผลงานของผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกในแต่ละสาขา
※ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จะได้รับฉายาพิเศษของงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]
※ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งนิทรรศการศิลปะ และแฟชั่นโชว์ของงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball] พร้อมกัน แต่จะไม่สามารถรับรางวัลทั้งสองสาขาพร้อมกันได้

 

📣 รางวัลนิทรรศการศิลปะงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]

ประกาศรางวัล : วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ในงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]

 

❗ ข้อควรทราบเกี่ยวกับนิทรรศการศิลปะงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]

- เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ฉบับที่สอง ภาพสกรีนช็อตและวิดีโอที่ถูกเลือกผ่านกิจกรรมนี้ จะถือว่าเป็นของบริษัททั้งหมด ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการโฆษณาได้อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล, เรียกคืนไอเทม และจำกัดการใช้งาน หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
- จำนวนผู้โชคดีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบ ซึ่งจะเป็นไปตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกสีหรือรูปแบบของของรางวัลกิจกรรมได้ โดยสิทธิ์การมอบรางวัลจะอยู่ในดุลพินิจของทีมงาน
- จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่เพื่อใช้จัดส่งของรางวัลที่เป็นสิ่งของ โดยผู้โชคดีจะต้องยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- บริษัท Pearl Abyss จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนภาษีสาธารณูปโภครวมถึงค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง ซึ่งต้องผ่านกระบวนการมอบอำนาจให้ทางบริษัทเป็นผู้จ่ายแทน โดยท่านจะต้องส่งเอกสารตามที่กำหนด หากพบว่าไม่มีการส่งเอกสารตามที่กำหนด อาจไม่สามารถรับของรางวัลได้
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นและวิธีการยื่น
'บริษัท Pearl Abyss จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนภาษีสาธารณูปโภครวมถึงค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง แต่ในส่วนของภาษีศุลกากรนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของนักผจญภัยที่ได้รับของรางวัล
'
- ทีมงานจะติดต่อนักผจญภัยผู้โชคดีเป็นการส่วนตัว และจำเป็นต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ เพื่อการจัดส่งของรางวัล
1) ผู้ที่อาศัยในประเทศที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย : เอกสารใบเสร็จ (Certificate of Receipt), บัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวที่สามารถใช้แทนได้ (ID card), เอกสารยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, เอกสารยินยอมให้มีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล
2) ผู้ที่อาศัยในประเทศที่ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย : เอกสารใบเสร็จ (Certificate of Receipt), เอกสารขอยกเว้นภาษีเงินได้ Application for Non-Taxation/Exemption of Income Tax, บัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวที่สามารถใช้แทนได้ (ID card), เอกสารยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, เอกสารยินยอมให้มีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล
- หากพบว่าผลงานที่ได้รับคัดเลือกละเมิดข้อกำหนดและนโยบายการใช้งาน หรือมีประวัติถูกระงับการใช้งาน ในวันที่จัดงานหรือก่อนวันที่ทำการมอบรางวัล ท่านผู้นั้นอาจถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ชนะ และถูกเรียกคืนรางวัล
- รายการรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นรางวัลชนิดอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันได้ตามสถานการณ์ โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์ ในกรณีนี้ ทีมงานจะทำการแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางประกาศกิจกรรม
- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [เงื่อนไขการให้บริการ Black Desert Mobile] และ [เงื่อนไขกิจกรรม]

 

📣 [กิจกรรมที่ 2] ระยะเวลาสมัครร่วมแฟชั่นโชว์งานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]

- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:00 น. ~ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06:59  น. (UTC-8)
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. ~ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:59  น. (UTC+1)
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 น. ~ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22:59  น. (UTC+8)

 

📣 เนื้อหากิจกรรม

ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่แฟชั่นโชว์หลากสีของงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball] ประจำปี 2021 ค่ะ!
ทุกท่านคงทราบดีว่ามีถาดสีอยู่มากมายในโลกแห่ง Black Desert Mobile
มาร่วมย้อมสีเพื่อตกแต่งชุดและปรับแต่งตัวละครของท่านให้มีแฟชั่นสุดอลังการกันค่ะ!

 

📣 [กิจกรรมที่ 2] การประกาศรางวัลแฟชั่นโชว์งานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]

- วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ในงานเลี้ยง

 

📣 วิธีเข้าร่วม

- ย้อมสีชุดที่ตัวละครของท่านสวมใส่โดยใช้ 'ถาดสี' สีต่างๆ
- ปรับแต่งตัวละครของท่านให้เข้ากับสีชุดที่ท่านตกแต่งไว้

 

※ ทีมงานได้มอบถาดสีพิเศษผ่านทางตู้จดหมาย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา XX:XX น. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานเลี้ยง
กล่องเลือกถาดสีแอนคาร์โรเทีย I 1 อัน
กล่องเลือกถาดสีแอนคาร์โรเทีย II 1 อัน

 

ข้อมูล รายละเอียดรางวัลสาขาด้านแฟชั่นโชว์งานเลี้ยง
รายละเอียดและจำนวนรางวัล - รางวัลชนะเลิศ 1 ท่าน Apple Watch 7 1 อัน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 ท่าน  AirPods Pro 1 อัน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 ท่าน  Galaxy Buds 1 อัน 
- รางวัลชมเชย 20 ท่าน  ของสมณาคุณงานเลี้ยง  1 อัน (รวมทั้งสิ้น 20 อัน) 

※ มีกำหนดประกาศรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในวันที่จัดงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]
※ มีกำหนดประกาศรางวัลชมเชยกิจกรรมแฟชั่นโชว์ผ่านทางฟอรั่มทางการ หลังสิ้นสุดงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]
※ การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะคัดเลือกจากผลงานของผู้เข้าร่วมแฟชั่นโชว์จากทั่วโลก
※ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จะได้รับฉายาพิเศษของงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]

※ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งนิทรรศการศิลปะ และแฟชั่นโชว์ของงานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball] พร้อมกัน แต่จะไม่สามารถรับรางวัลทั้งสองกิจกรรมพร้อมกันได้ 


📣 สมัครเข้าร่วมแฟชั่นโชว์งานเลี้ยง   [คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์ม

กรุณาแนบภาพด้านหน้าและด้านหลังของตัวละคร ในหน้าจอที่สามารถมองเห็นถาดสีที่ใช้ย้อมสี, ภาพใบหน้าที่สามารถระบุได้ว่าผ่านการปรับแต่งมาแล้ว และภาพถ่ายตัวละครของท่านในโลกแห่ง Black Desert Mobile รวมทั้งหมด 4 ภาพ

 

❗ ข้อควรทราบเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์งานเลี้ยง [Black Desert Mobile : CalpheON Ball]

- สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตระกูลละหนึ่งครั้ง และในกรณีที่มีการสมัครซ้ำ จะใช้ข้อมูลจากการสมัครครั้งแรกเป็นเกณฑ์
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้โพสต์ของผู้อื่น
- ขอความร่วมมือในการไม่เปลี่ยนแปลงชื่อตระกูล ในระหว่างการประกาศผู้โชคดีหรือการมอบรางวัล เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และอาจถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้โชคดี หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อตระกูล
- รางวัลกิจกรรมจะถูกมอบให้ท่านละ 1 ครัั้ง และในระหว่างกระบวนการยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล หากพบว่าผู้เข้าร่วมมีการเข้าร่วมกิจกรรมซ้ำ อาจถูกตัดสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลได้

- เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ฉบับที่สอง ภาพสกรีนช็อตและวิดีโอที่ถูกเลือกผ่านกิจกรรมนี้ จะถือว่าเป็นของบริษัททั้งหมด ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการโฆษณาได้อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่

- จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่เพื่อใช้จัดส่งของรางวัลง โดยผู้โชคดีจะต้องยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล ซึ่งทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบหลังจากประกาศรางวัล
- รายการรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นรางวัลชนิดอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันได้ตามสถานการณ์ โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์ ในกรณีนี้ ทีมงานจะทำการแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางประกาศกิจกรรม
- รายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหน้านี้ จะครอบคลุมอยู่ใน [เงื่อนไขการให้บริการ Black Desert Mobile] และ [เงื่อนไขกิจกรรม]

 

ขอบคุณค่ะ

2021-11-08 04:04
America
Black Desert Mobile
TOP
TOP