กิจกรรม เควสพิเศษมหาสมุทร
# 1

 

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

 

เกิดเรื่องใหญ่แล้ว! 🚨 เรือผีเริ่มปรากฏตัวที่เขตทะเลมาร์โกเรียแล้วค่ะ! *_*

 

นักผจญภัยทุกท่านที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในมหาสมุทร

 

พร้อมที่จะขัดขวางสิ่งที่มาคุกคามพวกเราแล้วหรือยังคะ?

 

หากรวบรวม 'สะเก็ดผีเรือที่แตกเป็นเสี่ยง' แล้ว จะสามารถรับ 'กล่องสมบัติเก่าแก่ของเรือผี' ได้ด้วย!

 

 

📢 ระยะเวลากิจกรรม
หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 กันยายน 2564 ~ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

 

📢 รายละเอียด
- รับ 'สะเก็ดผีเรือที่แตกเป็นเสี่ยง' 35 อัน แล้วรับรางวัล

 

📢 เงื่อนไขการเปิดหน้ากิจกรรม
- กำจัด [ชั้นสูง] หัวหน้ายามคาดรี, บาเลนเซียภาคเหนือ

 

※ ข้อควรทราบ
- เนื้อหาและระยะเวลากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์

 

ขอบคุณค่ะ

2021-09-27 22:44
America
Black Desert Mobile