[23/06/2020] อัพเดทร้านค้าเพิร์ล
# 1

 

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!ประกาศเกี่ยวกับสินค้าที่จะสิ้นสุดการขาย และเริ่มทำการขายใน ‘ร้านค้าเพิร์ล’ ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้

 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ‘ร้านค้าเพิร์ล’ ในเกม Black Desert Mobile.

 

สินค้าใหม่ ประจำสัปดาห์
แพ็คเกจเพิร์ล+สะเก็ดหินอัญมณี I
ระยะเวลาขายหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัดซื้ื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
・400 เพิร์ล
・100 เพิร์ลดำ
・สะเก็ดหินอัญมณี 30,000 อัน
※ ประวัติการซื้อสินค้าจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
แพ็คเกจเพิร์ล+สะเก็ดหินอัญมณี II
ระยะเวลาขายหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัดซื้ื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
・2,000 เพิร์ล
・500 เพิร์ลดำ
・สะเก็ดหินอัญมณี 200,000 อัน
※ ประวัติการซื้อสินค้าจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
แพ็คเกจใบกู้คืนประสิทธิภาพ
ระยะเวลาขายหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัดซื้ื้อได้ตระกูลละ 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับㆍใบกู้คืนประสิทธิภาพ 3,000 อัน
※ ประวัติการซื้อสินค้าจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
ชุดโคโค่ & เอลเฟนโท
ระยะเวลาขายหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ~ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59 น.
ราคา960 เพิร์ล
ไอเทมที่ได้รับ
ㆍ[วอร์ริเออร์] ชุดเอลเฟนโท
ㆍ[เรนเจอร์] ชุดโคโค่
ㆍ[วิทช์] ชุดโคโค่
ㆍ[เบอร์เซิร์กเกอร์] ชุดเอลเฟนโท
ㆍ[วาลคิรี] ชุดโคโค่
ㆍ[ซอเซอร์เรส] ชุดโคโค่
ㆍ[ดาร์คไนท์] ชุดโคโค่
ㆍ[สไตรเกอร์] ชุดเอลเฟนโท
สัตว์เลี้ยงใหม่ : ปูกระดองหิน
ระยะเวลาขายหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ราคา
400 เพิร์ล
สินค้าต่อเนื่อง หินแปรธาตุ
ระยะเวลาขายหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัดซื้ื้อได้ตระกูลละ 1 ครั้ง
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ 1
100 เพิร์ลดำ
สะเก็ดหินแปรธาตุ 5,000 อัน
ไอเทมที่ 2
200 เพิร์ลดำ
หีบหินแปรธาตุ 200 อัน
ไอเทมที่ 3
500 เพิร์ล
หีบหินแปรธาตุโลกันตร์ 10 อัน
ไอเทมที่ 4
1,000 เพิร์ล
หีบหินแปรธาตุโลกันตร์ระดับสูง 5 อัน
ไอเทมที่ 5
1,500 เพิร์ล
หีบหินแปรธาตุโลกันตร์สูงสุด 3 อัน
สินค้าต่อเนื่อง พัฒนาฝีมือ
ระยะเวลาขายหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัดซื้ื้อได้ตระกูลละ 1 ครั้ง
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ 1
100 เพิร์ลดำ
สะเก็ดหินอัญมณี 15,000 อัน
ไอเทมที่ 2
200 เพิร์ลดำ
สะเก็ดวัตถุโบราณ 12,000 อัน
ไอเทมที่ 3
500 เพิร์ลดำ
กล่องวัตถุโบราณแห่งโชค 1 อัน
ไอเทมที่ 4
800 เพิร์ล
ใบกู้คืนประสิทธิภาพ 1,500 อัน
ไอเทมที่ 5
1,000 เพิร์ล
กล่องวัตถุโบราณเทวตำนาน 2 อัน
ไอเทมที่ 6
2,000 เพิร์ล
กล่องหินอัญมณีโลกันตร์ : อัน, ที, คี, เท 1 อัน

 

■ สินค้าที่สิ้นสุดการขาย

-สินค้าต่อเนื่อง ระดับสูงสุด

-สินค้าต่อเนื่อง ระดับต้น

-สินค้าต่อเนื่องพิเศษ

 

■ สินค้าที่มีกำหนดสิ้นสุดการขาย ในสัปดาห์หน้า

-กล่องท้าทายกวาดล้างพิเศษ

 

※ ราคาของสินค้าแต่ละชนิดอาจแตกต่างกันออกไป ตามกฏหมายการจำหน่ายสินค้า, อัตราภาษีอากร หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศ


2020-06-23 02:59
America
Black Desert Mobile