[22/09/2020] แพทช์โน๊ต
# 1

 

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

แจ้งรายละเอียดการอัพเดทประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)


ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดการของแต่ละกิจกรรม 

รวมไปถึงการอัพเดทสินค้าใหม่ และสินค้าที่สิ้นสุดการขายในร้านค้าเพิร์ล ผ่านการอัพเดทครั้งนี้


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าเพิร์ลและแท็บกิจกรรม■ กิจกรรมใหม่

- กิจกรรม คูเบย์มาเยือนค่าย

・วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น. ~ วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)


- กิจกรรม เช็คชื่อพิเศษ เตรียมพบฮาดุม

・วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น. ~ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)


- กิจกรรม เตรียมพร้อม สู่ฮาดุม PASS

・วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น. ~ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)


■ กิจกรรมที่สิ้นสุด 

- กิจกรรม สำเร็จภารกิจเฟสต้า ฉลองอัพเดทอาชีพใหม่ 'ฮัสซาซิน'


 

■ สินค้าใหม่ 

- กล่องพัฒนาสูงสุด

- แพ็คเกจอัญมณีโลกันตร์ขนาดใหญ่

- แพ็คเกจเข้าคลังสมบัติขนาดใหญ่

- กล่องแห่งโชค II

- ใบแลกเปลี่ยนชาคาทู 10,000 อัน

- หีบหินแปรธาตุประสิทธิภาพ 2 อัน■ สินค้าที่สิ้นสุดการขาย

- กล่องแห่งโชค■ สินค้าที่มีกำหนดสิ้นสุดการขายในสัปดาห์หน้า

- หีบหินแปรธาตุโลกันตร์สูงสุด 7 อัน

- ใบเข้าเส้นทางศักดิ์ศรีเพิ่มเติม 5 อัน

- แพ็คเกจตอกตราเวท


2020-09-21 07:00
America
Black Desert Mobile