[4/08/2020] อัพเดทร้านค้าเพิร์ล
# 1

 

สวัสดีนักผจญภัยทุกท่าน!

 

ประกาศเกี่ยวกับสินค้าที่จะสิ้นสุดการขาย และเริ่มทำการขายที่ ‘ร้านค้าเพิร์ล’ ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นี้

 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ‘ร้านค้าเพิร์ล’ ในเกม Black Desert Mobile

สินค้าใหม่ ประจำสัปดาห์
 
แพ็คเกจเพิร์ล+ตราสัญลักษณ์ I
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ ㆍ400 เพิร์ล
ㆍ100 เพิร์ลดำ
ㆍใบเข้าเส้นทางศักดิ์ศรีเพิ่มเติม 1 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
แพ็คเกจเพิร์ล+ตราสัญลักษณ์ II
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ ㆍ1,000 เพิร์ล
ㆍ500 เพิร์ลดำ
ㆍใบเข้าเส้นทางศักดิ์ศรีเพิ่มเติม 3 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
แพ็คเกจเพิร์ล+ตราสัญลักษณ์ III
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ ㆍ2,000 เพิร์ล
ㆍ500 เพิร์ลดำ
ㆍใบเข้าเส้นทางศักดิ์ศรีเพิ่มเติม 5 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
ใบเข้าเส้นทางศักดิ์ศรีเพิ่มเติม
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ราคา 500 เพิร์ลดำ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
กล่องเพิร์ล ลิมิเต็ด : 5,000 เพิร์ล
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
ㆍ5,000 เพิร์ล
 
กล่องเพิร์ล ลิมิเต็ด : 10,000 เพิร์ล
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 1 ครั้ง
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ ㆍ10,000 เพิร์ล
 
กล่องหินดำโดยรวม
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ราคา 400 เพิร์ล
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 10 ครั้ง ต่อวัน
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
・หินดำอาวุธระดับต่ำ(ไม่สามารถซื้อขายได้) 500 อัน 
・หินดำเกราะป้องกันระดับต่ำ(ไม่สามารถซื้อขายได้) 1,000 อัน
・หินดำอาวุธระดับกลาง(ไม่สามารถซื้อขายได้) 300 อัน
・หินดำเกราะป้องกันระดับกลาง(ไม่สามารถซื้อขายได้) 600 อัน
・หินดำอาวุธระดับสูง(ไม่สามารถซื้อขายได้) 100 อัน
・หินดำเกราะป้องกันระดับสูง(ไม่สามารถซื้อขายได้) 200 อัน
・หินดำอาวุธระดับสูงสุด(ไม่สามารถซื้อขายได้) 50 อัน
・หินดำเกราะป้องกันระดับสูงสุด(ไม่สามารถซื้อขายได้) 100 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวัน เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
กล่องใบแลกเปลี่ยนชาคาทู ขนาดใหญ่
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ราคา 500 เพิร์ล
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
ㆍใบแลกเปลี่ยนชาคาทู 3,000 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
แพ็คเกจเพิร์ล+คลังสมบัติ I
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
・400 เพิร์ล
・100 เพิร์ลดำ
・ใบเข้าคลังสมบัติ 20 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
แพ็คเกจเพิร์ล+คลังสมบัติ II
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
ㆍ2,000 เพิร์ล
ㆍ500 เพิร์ลดำ
・ ใบเข้าคลังสมบัติ 60 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
กล่องแห่งโชค
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 1 ครั้ง ต่อวัน
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
ㆍกล่องแห่งโชค 1 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวัน เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
แพ็คเกจผลิตเครื่องแต่งกาย : ชุด
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ราคา 100 เพิร์ลดำ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
・รังไหม 1,300 อัน
・สำลีฝ้าย 1,000 อัน
・ไม้เบา 1,500 อัน
・ไม้ยืดหยุ่น 1,400 อัน
・ลมหายใจแห่งการเนรมิต 60 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
แพ็คเกจผลิตเครื่องแต่งกาย : อาวุธ
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ราคา 30 เพิร์ลดำ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
・แร่ทองแดง 300 อัน
・แร่เหล็ก 200 อัน
・แร่ดีบุก 400 อัน
・สำลีฝ้าย 300 อัน
・ลมหายใจแรกกำเนิดโลก 15 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
แพ็คเกจเพิร์ล+ตอกตราเวท
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
ㆍ5,000 เพิร์ล
ㆍ1,000 เพิร์ลดำ
ㆍน้ำเวทมนตร์ 20,000 อัน
ㆍชิ้นส่วนเวทมนตร์ 20,000 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
แพ็คเกจเพิร์ล + สุดยอดวัตถุเทวตำนาน
ระยะเวลาขาย หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ~ จนกว่าจะประกาศให้ทราบ
ข้อจำกัด ซื้อได้ตระกูลละ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
รายละเอียดสินค้า
ไอเทมที่ได้รับ
ㆍ2,000 เพิร์ล
ㆍ500 เพิร์ลดำ
ㆍกล่องสุดยอดวัตถุโบราณเทวตำนาน 1 อัน
※ จำนวนจำกัดการซื้อจะถูกรีเซ็ตทุกวันจันทร์ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
 
■ สินค้าที่สิ้นสุดการขาย
- กล่องใบแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่
- กล่องเหรียญทองขนาดใหญ่
- เสียงคำรามของบาลค์ 10% เซต 7 อัน
- เสียงคำรามของบาลค์ 10% เซต 25 อัน
- เสียงคำรามของบาลค์ 50% เซต 10 อัน
- เสียงคำรามของบาลค์ 50% เซต 25 อัน
- ใบกวาดล้างรายวัน (14 วัน)
- ใบกวาดล้างประจำวัน (14 วัน)
- แพ็คเกจเพิร์ล+หีบหินแปรธาตุ
- กล่องสไตรเกอร์โดยรวม
- แพ็คเกจเพิร์ล+ชิ้นส่วนเวทมนตร์
- แพ็คเกจเพิร์ล+น้ำเวทมนตร์
- แพ็คเกจเครื่องประดับเทวตำนานลิมิเต็ด
- แพ็คเกจเพิร์ล+​กล่องวัตถุโบราณแห่งโชค

■ สินค้าที่มีกำหนดสิ้นสุดการขาย ในสัปดาห์หน้า
- กล่องท้าทายกวาดล้างพิเศษ
- กล่องวัตถุโบราณแห่งโชค
- กล่องใบกวาดล้าง ขนาดใหญ่
- กล่องแผ่นหินโบราณ ขนาดใหญ่
- กล่องท้าทายซากหักพังพิเศษ

■ หมายเหตุ
- เมื่อซื้อ 'แพ็คเกจผลิตเครื่องแต่งกาย : ชุด' หรือ 'แพ็คเกจผลิตเครื่องแต่งกาย : อาวุธ'
จะสามารถผลิตเครื่องแต่งกายประเภทชุดหรืออาวุธ ที่โรงย้อมสีภายในค่าย โดยใช้วัตถุดิบที่ได้รับ
 
※ ราคาของสินค้าแต่ละชนิดอาจแตกต่างกันออกไป ตามกฏหมายการจำหน่ายสินค้า, อัตราภาษีอากร หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศ
2020-08-04 00:49
America
Black Desert Mobile