Kapan paladin di buf
# 1
Paladin char paling bawah d antara char yang lain sekul super armor paling min.. Damage min... PA ga adil ke paladin d kasih super armor d sekill clastial.. Syarat nya musti penuh mp.... Apaan PA abstrak
2021-12-18 03:05
Asia
SPAARDA