I think i change to melee
# 1
Evo goes bored.... Can't watch? Oh you are not 18?
2022-04-04 15:08
Europe
Leavret
# 2

hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm........

2022-04-04 21:27
Asia
6and7
# 3
why "quote" not exicst?
# 2
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm........

well i tryed something else, something harder "Laladin"
2022-04-05 08:27
Asia
Leavret
TOP
TOP